قوانین و مقررات

کیفیتپرینت و پلات بستگی به فایل ارائه شده توسط مشتری دارد و این موسسه مسئولیتی درقبال فایل های بی کیفیت نخواهد داشت.

درفایل های ورد امکان به هم ریختگی فونت وجود دارد که این موسسه مسئولیتی در قبال بههم ریختن فایل های ورد نخواهد داشت.

درفایل های پلات سایز فایل ارائه شده باید مطابق سفارش باشد.

درکارهای لیمینت طولی چروک شدن کار بر عهده مشتری می باشد.

اختلاف رنگ تا 10 درصد طبیعی می باشد.

درکارهای پلات در صورت RGB بودن فرمت فایلاین موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال تغییر رنگ نخواهد داشت.

نوع وگرم کاغذ و مواد مصرفی بر مبنای عرف روز بازار خواهد بود.

قیمتهای ارائه شده بر مبنای نرخ نامه خدمات کافی نت اتحادیه الکترونیک کرج سال 98 میباشد.

این وبسایت از پرینت گرفتن اسناد دولتی دارای مهر و امضا، به صورت رنگی ، معضور می باشد.

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید